Динамичен бизнес план

Преглед/Бързи Пояснения

за

Програма Динамичен Старт (DSP)

 •  Има различни пакети с комбинации от продукти с различни DP, PV и SV, наречени

DSP Пакети.

 •   DSP Пакетите са единствено на разположение (могат да бъдат продавани) на новодошли, които възнамеряват да се присъединят към DXN.
 •  Разпределението наDSP Бонусите ще се основава на:
 • 1во Ниво – 60% от SV (Отнася се за ДИРЕКТНА ГОРНА ЛИНИЯ)
 •  2ро Ниво – 10% от SV
 • 3то Ниво – 5% от SV
 •  4то Ниво – 5% от SV
 •  Моля, имайте предвид,че това “НИВО” не е идентично с компресираните нива под Маркетинговия План.
 •     Спонсорът на този нов член ще получи 60% от SV точките (от DSP Пакетите), ако спонсорът поддържа 100 PPV. В действителност, стига спонсорът да поддържа 100 PPV всеки месец, е въпрос на време (в зависимост от това дали е поддържал 100 PPV) да получи 60% от SV точките, тъй като 60% от SV точките ще се изчисляват и изплащат на седмична база, така че докато нашата система отчита, че спонсорът има 100 PPV тези 60% от SV точките ще му се изплащат. Ако до края на месеца спонсорът не е успял да поддържа 100 PPV, тези 60% от SV точките ще му бъдат удържани.
 • В края на месеца, системата ще проверява вертикално нагоре в една и съща линия къде ще бъдат дадени още три DSP Бонуса (10%, 5%, и 5%) на най-близките горни линии които са поддържали 100 PPV. Тези, които не са поддържали100 PPV няма да получат DSP Бону
 • Новодошлият, който закупува DSP Пакети ще има право на:
 1. 1. PV от DSP Пакетите (може да се използва като негова/нейна месечна издръжка под Маркетинг Плана)
 2. 2. Търговска отстъпка (както е посочено в схемата) която може да бъде използвана в рамките на определени години, за които е валидна (както е посочено в схемата).
 •   За да се радва на DSP Бонуса от 1во Ниво от новите долни линии, той/тя трябва да е в нечий период на допустимост (както е посочено в схемата).
 •  Съществуващите членове (включително 818 членове) ще имат 12-седмичен период на допустимост, считано от влизането в сила на DSP.
 •  Новодошлите ще имат 12-седмичен период на допустимост, считано от тяхната дата на присъединяване.
 •  ВНИМАНИЕ: Ще имаме Специален Промоционален Период за това DSP (първите три месеца с начало 1ви Декември 2014), в който ще даваме 70% от SV точките в 1во Ниво, както и привлекателен плосък 10годишен период на валидност на Търговската отстъпка за всички DSP Пакети.

 

** ПРОГРАМА ДИНАМИЧЕН СТАРТ **

Детайлизирана схема

 Цел

 •  Да се подходи към нова целева група (назначаване)
 •  Да се активизират повторно съществуващите членове

Определения

DSP

Програма Динамичен Старт

Потенциален клиент

Потенциален клиент е този, който възнамерява да се регистрира като нов член в рамките на DXN Маркетинг План.

Член

DXN член (включително 818 член) който вече е рагистриран/записан в рамките на DXN Маркетинг План, с нормална регистрация без DSP Пакети.

DSP Пакет

Има 3 DSP Пакета, а именно DSP-„A“, DSP-„B“, DSP-„C“. Всяка страна ще има свои DSP Пакети с различни PV, SV и DP в MLM системата.

Например:

Словакия DSP-„A“ DSP-„B“ DSP-„C“
PVdsp 529 370 112
SVdsp (Евро) 231.6 142.5 45.35
DPdsp (Евро) 538.4 316.3 101.4

Всеки DSP Пакет ще получи уникален код в MLM Системата на всяка държава.

Всеки закупен DSP Пакет ще дава право на БЕЗПЛАТЕН Стартер Кит.

DSP Разпределение на бонуса

Нива Изчисляване на Бонуса Честота
1во Ниво

(Директна Горна Линия)

60% от SVdsp от DSP Пакет Изчислява се и се изплаща след всякаDSP Седмица въз основа на това дали1во Ниво е поддържало 100 PPV от Маркетинг План(НОРМАЛЕН).
2ро Ниво 10% от SVdsp от DSP Пакет Изчислява се и се изплаща всеки месец въз основа на поддържането на 100 PPV в Маркетинг План(НОРМАЛЕН). Ще се предава на най-близките квалифицирани горни линии през месеца.
3то Ниво 5% от SVdsp от DSP Пакет
4то Ниво 5% от SVdsp от DSP Пакет

Внимание: „Нивото” не се отнася до компресираното ниво както е в нашия Маркетинг План. Отнася се за най-близките квалифицирани горни линии, които са поддържали 100 PPV през вертикалното търсене в една и съща линия.

DSP Седмица

Има 4 DSP Седмици в месеца, определени по-долу:

1ви – 7ми

8ми – 14ти

15ти – 21ви

22ри – края на месеца.

Седмица 0

Седмицата, в която членът се присъединява към DSP. Седмица 1 започва да тече през следващата DSP Седмица.

Допустим Период( Седмица 0 + 12 DSP Седмици)

Периодът, през който на човек е позволено да продава DSP Пакети и да се радва на 60% DSP Бонус.

Продажба

Да назначите нов член и в същото време да го въведете, като закупи DSP Пакет .

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Допускане

 •   Дата на влизане в сила на DSP : 1ви Декември 2014
 • n A, B, C са съществъващи членове, които са се присъединили преди 1ви Декември 2014. A е спонсор на B; B е спонсор на C.
 • n D се присъединява под C като нормална регистрация на 10ти Декември 2014, без да закупи н         якой отDSP Пакетите.
 • n E, F, G не са членове. Те са потенциални клиенти.
 • n H се присъединява под C на 16th Декември 2014 със закупуването на DSP Пакет.
 •  16ти – 21ви Декември 2014 е Седмица 0 за H. Неговата DSP Седмица 1 стартира от 22ри – 31ви Декември 2014.

Кой може да закупи DSP Пакети

 •  Потенциален клиент – Само потенциален клиент може да закупи DSP Пакет, и само ВЕДНЪЖ. Когато закупи DSP Пакет, ще поличи безплатно DXN членство.
 •   [A, B, C не могат да закупят някой от DSP Пакетите]
 •  [ На D не е разрешено да закупи някой от DSP Пакетите, тъй като той вече е регистриран]
 • [E, F, G могат могат да закупят някой от DSP Пакетите, когато се регистрират]
 •  Съществуващият код 818 (независимо от статуса на закупуване на стартер кит) ще се разглежда като регистрация за нормално членство, поради което не отговаря на условията за закупуване на някой от DSP Пакетите.
 •  Всички DSP Пакети няма да бъдат продавани с онлайн регистрация на 818.

Кой Може да Продава и за Колко Дълго

 •  Съществуващи членове (включително членове с код 818) – 12 DSP Седмици от датата на влизане в сила на DSP.
 •  [A, B, C могат да продават DSP Пакет на техните директни потенциални клиенти, до 28ми Февруари 2015 (12 DSP Седмици считано от 1ви Декември 2014). След Допустимия Период няма да им бъде позволено да продаватDSP Пакети]
 • Нови членове, присъединени след датата на влизане в сила на DSP (включително членове с код 818) – 12 DSP Седмици (плюс Седмица 0) от датата на неговата/нейната регистрация.
 •  [Седмица 0 на D стартира от 10ти – 14ти Декември 2014. Седмица 1 стартира от 15ти– 21виДекември 2014. Неговата Седмица 12 ще завърши на 14ти Март 2015.

Така D може да продава DSP Пакети на директните си нови потенциални клиенти, до 14ти Март 2015. След Допустимия период няма да му бъде разрешено да продава DSP Пакети]

 •  [Седмица 0 на H стартира от 16ти – 21ви Декември 2014. Седмица 1 стартира от 22ри – 31виДекември 2014. Неговата Седмица 12 ще завърши на 21ви Март 2015.

Така H може да продава DSP Пакети на директните си нови потенциални клиенти, до 21ви Март 2015. След Допустимия Период няма да му бъде разрешено да продава DSP Пакети]

Право на DSP Бонуси и Разпределение

 •  Бонусът ще се разпределя на база на Таблицата за разпределение на DSP Бонуси, посочена по-горе.
 •  Спонсорът (продавачът) на DSP Пакет ще има право на 60% от SV точките (като 1во Ниво).
 •  2ро Ниво ще бъдат най-близките квалифицирани горни линии на споменатия спонсор. Същото се отнася за 3то и 4то Ниво.
 •  Всички нива трябва да поддържат100 PPV в Маркетинг План (НОРМАЛЕН), за да имат право на съответния бонус.
 •  DSP Бонусът за 1во Ниво ще се изчислява през всяка DSP Седмица. Докато 1во Ниво поддържа 100 PPV, този 60% DSP Бонус ще бъде изплатен след съответната DSP Седмица. Бонусът ще бъде задържан ако 1во Ниво не направи 100 PPV до края на месеца.

Пример:

C продава DSP пакет на H на 16ти Декември2014.

C от своя страна достига 100 PPV на 26ти Декември 2014.

a) C няма да получи 60% DSP Бонус на 22ри Декември 2014 (все още не е направил 100 PPV)

b) C няма да получи 60% DSP Бонус на 1ви Януари 2015 (вече е достигнал

100 PPV)

c) Ако C не поддържа 100 PPV през Декември 2014, този 60% DSP Бонус ще бъде задържан (няма да бъде допуснат или пренесен в следващия месец)

 •  За 2ро Ниво, 3то Ниво и 4то   Ниво, DSP Бонусът ще бъде изчисляван всеки месец. Също така правото се основава на поддържането на 100 PPV, където ще се предава на най-близките квалифицирани горна линии от една линия.

Пример:

За DSP Бонусът от покупката на H,

a) B ще получи 10% (като 2ро Ниво) ако е направил своите 100 PPV в края на месеца.

b) Все пак, ако B не поддържа точки този месец, бонусът от 2ро Ниво ще отиде при A (който е поддържал) и т.н..

 •  Важно е да се отбележи, че трябва да поддържате 100 PPV ВСЕКИ МЕСЕЦ, за да се радвате на продължително и непрекъсвано право наDSP Бонус.

Изплащане на Бонус

 •  Бонусът ще се изчислява и изплаща по горния DSP Седмичен график.
 •   Седмичните извлечения за DSP Бонус ще бъдат на разположение в eBusiness.

PV

 •  PV точките от DSP Пакет могат да бъдат използвани/включени като PV поддръжка в Маркетинг План (НОРМАЛЕН) както и PGPV и DGPV.
 •  [Веднага след закупуването на DSP Пакет, H ще спечели PV от DSP Пакет и тези PV могат да бъдат използвани като негова поддръжка на 100 PPV, както и да има право да се радва на DSP Бонус]
 •  PV ще се броят като за Календарен Месец (като за обработката крайната дата на Месечен Бонус)
 •  Тези PV ще бъдат изчислен, съгласно бонус обработката през Декември 2014 за H]

SV

 •  По време на Допустимия Период, SVdsp генерирани от продажбите наDSP Пакети ще бъдат взети предвид при изчисляването на DSP Бонуса, но това НЯМА да бъде броено/използвано в Маркетинг План.
 •  След Допустимия Период, SVdsp генерирани от продажбата на DSP Пакети НЯМА да бъде взето предвид при изчисляването на DSP Бонуса, iвместо това ще бъде броено/използвано в Маркетинг Плана.

Максимална Стойност на Отстъпката

 •  DSP Пакетите идват с Максимална Стойност на Отстъпката, която дава право на 10% отстъпка на DP за бъдещи покупки до тази Максимална Стойност на Отстъпката с период на валидност, както е посочено по-долу от датата на присъединяване както следва :

Максимална Стойност на Отстъпка

DSPA

– 150% x DP

DSPB“

– 130% x DP

DSPC“

– 110 % of DP

Период на Валидност 4 години 3 години 2 години
 •  Стойността на отсъпката ще бъде кръгло число. Всички десетични дроби ще се закръгляват нагоре/надолу.

Например

  DSP-„A“ DSP-„B“ DSP-„C“
DPdsp (Евро) 538.4 316.3 101.4
Максимална Стойност на Отстъпка (Евро) 808 411 112

 

 • Стойността на отстъпката ще бъде във валутата на страната, където са закупениDSP Пакетите.
 •  Отстъпката може да бъде използвана единствено в същата страна, кудето е закупен пакета.
 •  Стойността на отстъпката не се компенсира с пари в брой.
 •  Стойността на отстъпката НЕ Е приложима за промоционални пакети/продукти.

Например:

H е закупил DSP-„A“ на DP 538.40 Евро.

Следователно той има право на Отстъпка в Евро (538.4 x 150%) = 808 (закръглена сума).

На 28ми Януари 2015

H закупува няколко продукта на DP стойност в Евро 1,000.

He има право на отстъпка в Евро 100 (10% отстъпка в Евро от 1,000)

Системата ще приспадне 100 Евро от стойността на неговата отстъпка (Баланс = 708 Евро) Така той трябва само да заплати 900 Евро.

На 18ти Май 2015

H закупува промоционален пакет (купува 3, получава безплатен 1 Пакет) на DP стойност 300 Евро. H не може да се радва на 10% стойност на отстъпката.

Плаща 300 Евро.

На 12ти Декември 2015

H закупува няколко продукта на DP стойност 8,000 Евро.

Тъй като 10% от 8,000 Евро превишава неговия баланс на отстъпката, системата ще приспадне само 708 Евро (Максималната отстъпка е използвана, баланс = 0 Евро) вместо 800 Евро.

Следователно той трябва да заплати 7,292 Евро.

Какво се Случва след Допустимия Период

 •  След Допустимия Период, члена все още може да продава DSP Пакети на своите директни нови потенциални клиенти, но тези продадениDSP Пакети няма да бъдат вземани предвид в рамките на DSP Бонуса (Няма повече DSP Бонус за всички нива). SV точките ще бъдат включени в изчисляването на НОРМАЛНИЯ Бонус.
 •  Потенциалният клиент все пак ще получи Максималната Стойност на Отстъпката на базата на пакета, който е закупил, както и PV точките за неговата/нейната месечна поддръжка в Маркетинг План.

 

Максимална Стойност на Отстъпка  

PV

 

SV

По време на Допустимия Период За Потенциален клиент За Потенциален клиент В DSP Бонус
След Допустимия Период За Потенциален клиент За Потенциален клиент В НОРМАЛЕН Бонус

 

u Въпреки това, членът все още може да се радва на 2ро / 3то / 4то Ниво от своите налични допустими долни линии, ако все още поддържа 100 PPV.

Други

1) Целеви страни: Европа + Русия

2) Целева дата на влизане в сила: 1ви Декември 2014

3) Ще има 3-месечен Специален Промоционален Период за DSP (първите три месеца с начало 1 Декември 2014), където ще бъдат давани 70% от SV точките в 1во Ниво, и също така както и привлекателен плосък 10годишен период на валидност на Търговската Отстъпка за всички DSP Пакети.

4) На нов потенциален клиент винаги ще бъде позволено да се регистрира директно под компанията (с покупката на който и да е от DSP Пакетите), да се радва наDSP Бонус и на Допустимия Период.

5) Стриктно няма задна дата за DSP Бонус. Също така, след изчисленията за съответната седмица, никоя задна дата на касов бон of няма да се промени, нито пък ще оказва влияние върху правото на DSP Бонус.

6) Правото на DSP Бонус и Търговска Отстъпка willще се преустанови незабавно ако членът напуска или членството е прекратено.

7) Продажбите на DSP Пакети могат да бъдат направени достъпни от Клона и Обслужващия Център.

8) Продажби на DSP Пакети от Обслужващ Център (SC)

 •  Всички DSP Пакети идват със специфичен код на продукта в MLM Системата.
 •  SC трябва да „закупи“ DSP Пакетите от клона, преди да може да продава от неговата MLM Система.
 •  SC трябва да има налична стоката от DSP Пакетите, за да продава.
 •  Продажбите на DSP Пакетите не може да бъде със задна дата по никакви причини.
 •  Ако 0 член идва да закупи продукти от конкретен SC и използва цена с отстъпка(10%, за да използва Стойността на Отстъпката), 10% разлика в стойността на DP ще бъде възстановена от клона на SC (или на всеки две седмици или всеки месец, или под обратна форма, ако е възможно)

9) Ако един от продуктите не е на разположение, може временно да бъде даден DSP Баучер, и този DSP Ваучер може да бъде разменен за DSPПакет, веднага след като продуктът е наличен. DSP Ваучерът може да бъде издаван само от офис на клона, а не в SC.

10)ShouldАко има двойна регистрация, първата регистрация ще бъде запазена, а втората ще бъдеотменен, съгласноПравилника на DXN. Бонус, който е изплатен като DSP Бонус няма да бъде преизчисляван.

Последно обновено на 19ти Ноември 2014.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s